Charakteristika: jednotné rozhraní vědeckých databází EBSCO
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova, CERGE, CTS, ETF, Ext, FAF, FF, FF-KP, FHS, FSV, HTF, KTF, LFHK, LFP, MFF, PedF, PF, PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: EBSCO Information Services
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
E-časopisy: Tituly v Portálu e-časopisů
E-knihy: Tituly v Portálu e-knih
Databáze, kolekce:
Podrobný popis:

EBSCOhost nabízí přístup k předplaceným bibliografickým a plnotextovým databázím pod jedním vyhledávacím prostředím.

Vyhledávací rozhraní je nabízeno mj. v češtině (Preferences/Předvolby --> Jazyk: Čeština). Pro vyhledávání zahraničních publikací volte anglická klíčová slova.

Více info Návody Video


Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz