Charakteristika: faktografická databáze z oblasti práva
Přímý přístup z: PF
Producent: Wolters Kluwer ČR
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Právo
Podrobný popis:

ASPI je faktografická databáze právních informací. Systém obsahuje části:

  • Předpisy - Sbírky zákonů od roku 1918, věstníky ministerstev a další zdroje.
  • Judikaturu - rozhodovací činnost soudů z různých oblastí práva včetně Nejvyššího soudu,
  • Ústavního soudu, Evropského soudu pro lidská práva a dalších, rozhodnutí ombudsmana a další.
  • Literaturu - zprávy, komentáře k zákonům, novelám, odborné články.
  • Nadstavbové moduly - Předpisy EU, předpisy měst a obcí ČR, usnesení vlády a další.

Zdroj je dostupný pouze z počítačů v knihovně Právnické fakulty UK.

Více info


Typ zdroje: faktografický
Jazyk: český
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz