Charakteristika: databáze informací o současném českém a slovenském výtvarném umění
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Archiv výtvarného umění, o.s.
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: Umění, architektura, muzeologie
Podrobný popis:

abART je obsáhlou volně dostupnou databází českého a slovenského umění, jejímž cílem je co nejpřesněji podchytit, utřídit a hloubkově zpracovat statisíce dokumentů uložených v Archivu výtvarného umění (knihy, katalogy, časopisy, pozvánky, plakáty, texty, výstřižky, tiskové zprávy, fotografie, diapozitivy atp.). Základním principem je atomizace vkládaných dat a jejich všestranné propojení. abART umí díky svým vazbám vytvořit přehledy výstav, soupisy literatury, výročí, jubilea, soubory rodáků, regionálních osobností.


Typ zdroje: referenční
Jazyk: český
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz