Charakteristika: Evidence Based Medicine Reviews. Informační zdroj medicíny založené na důkazech.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: OVID
Dostupnost do: 31.12.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Lékařství
Platforma, rozhraní: Ovid
Podrobný popis:

Ve světové medicíně se stále častěji setkáváme s trendem zakládat klinickou praxi na kumulovaných důkazech z primární lékařské literatury (Evidence-based Medicine, EBM, medicína založená na důkazech). Lékařské fakulty ve vyspělém světě dnes učí EBM studenty, EBM je součástí postgraduálních kurzů a vládní organizace podporují EBM poskytováním grantů. Ovid slouží tomuto trendu vytvořením nového informačního zdroje, který se skládá z databází:

  • COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS - Cochrane Collaboration je mezinárodní skupina expertů, jejímž cílem je získávání informací z literatury určené především lékařům v klinické praxi i dalším zdravotnickým profesionálům. Odborníci pracují ve 40 problémově orientovaných skupinách, vybírají důležitá témata, zpracovávají rešerše z bibliografických databází na dané téma, třídí a meta-analyzují získané články a pak vytváří strukturované recenze na dané téma - Cochrane reviews and The Cochrane Library.
  • DATABASE OF ABSTRACTS OF REVIEWS OF EFFECTIVENESS (DARE) je vytvářena v Centre for Reviews and Dissemination (CRD). DARE je zdrojem systematicky zpracovávaných přehledů, které se zabývají efektivitou klinických postupů, jsou kriticky zhodnocovány a komentovány autorským týmem expertů. Pokrývají témata jako např. diagnostika, prevence, rehabilitace, léčba apod. .
  • ACP Journal Club vydávaný American College of Physicians obsahuje recenze článků z předních klinických časopisů, které metodologicky i klinicky odpovídají požadavkům medicíny založené na důkazech z hlediska použitelnosti v klinické praxi.
  • COCHRANE CENTRAL REGISTER OF CONTROLLED TRIALS databáze vytvářená The Cochrane Collaboration, obsahuje přes 350 000 bibliografických záznamů o randomizovaných klinických zkouškách. Dbá se na kvalitu kontrolních standardů, prověřuje se a zaručuje, že jsou zařazeny jen jednoznačné randomizované kontrolované zkoužky nebo kontrolované klinické zkoužky. Databáze je propojena na odpovídající recenze a abstrakty článků v ostatních databázích kolekce EBMR.

Ovid propojuje tyto zdroje s MEDLINE a svými plnotextovými zdroji, takže uživatel bude moci např. omezit rešeršní výsledky na články recenzované v EBM REVIEWS.
Aktualizace je čtvrtletní. 

Interaktivní návod pro práci s rozhraním OvidSP. Je nutné mít nainstalován Flash player verze 10.2 a vyšší a před začátkem rozkliknout odkaz vlevo nahoře. 

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.


Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Petr Urválek