Charakteristika: Infobanka České tiskové kanceláře je soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, jeho archivů, textů českých novin a časopisů, fotografií a zvukových nahrávek ČTK.
Přímý přístup z: FSV
Producent: ČTK
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:
Přístup je omezen pouze na uživatele FSV v budově FSV - Hollar a pro jeden současný přístup. Prosím, odhlašujte se!

Česká tisková kancelář je veřejnoprávní instituce zřízená zákonem. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Pro FSV UK jsou zpřístupněny pouze vybrané oddíly databáze (zvýrazněné v hlavním menu)

 

Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Irena Prázová