Charakteristika: Bibliografická databáze American Economic Association indexující celosvětovou ekonomickou literaturu a obsahující plne texty.
Přímý přístup z: CERGE
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: CERGE
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: CERGE
Producent: Ebsco Publishing
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Ekonomické vědy, obchod
Platforma, rozhraní: EBSCOhost
Podrobný popis:

EconLit je elektronická databáze ve vlastnictví American Economic Association, indexujici ekonomickou literaturu. Obsahuje plné texty z více než 600 publikací včetně titulů  jako např. American Economic Review, Journal of Economic Literature nebo Journal of Economic Perspectives a je spolehlivým zdrojem citací a abstraktů vztahujících se k ekonomickému výzkumu. Retrospektiva sahá až do r. 1886.  EconLit, který používá klasifikační systém JEL a kontrolovaný slovník klíčových termínů, zahrnuje šest druhů dokumentů: časopisecké články, knihy, články pocházející od více autorů, dizertace, pracovní dokumenty a plnotextové knižní recenze z Journal of Economic Literature.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Jana Koudelková