Charakteristika: kolekce fulltextových databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Brepols Publishers
Dostupnost do: 31.12.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Filozofie a náboženství, Jazyk, lingvistika a literatura (Počítačová lingvistika)
E-časopisy: Tituly v Portálu e-časopisů
Podrobný popis:

Brepolis Latin Complete zpřístupňuje následující subdatabáze:

  • Library of Latin Texts - jedna z nejvýznamnějších databází latinské literatury od starověku po 20. století.
  • Aristoteles Latinus Database - kritická vydání středověkých překladů Aristotelových spisů v plných textech.
  • Archive of Celtic-Latin Literature - více než 450 latinských textů filosofů raného středověku (400-1200) z území keltské Evropy (Svatý Patrick, Augustinus Hibernicus, Columbanus, Sedulius Scottus, John Scottus Eriugena, Peter Abelard ...)
  • Monumenta Germaniae Historica (MGH) - jedna z nejvýznamnějších medievistických kritických edic. Obsahuje více než 1450 textů rozdělených do 5 hlavních serií (Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolae and Antiquitates) a 33 subserií.
  • Database of Latin Dictionaries - databáze propojující různé druhy latinských slovníků vyvíjená CTLO (Centre Traditio Litterarum Occidentalium).
  • Dictionary of Medieval Latin from British Sources - jedná se o nejsrozumitelnější slovník středověké latiny a první slovník se zaměřením na britskou středověkou latinu.

Výše uvedené databáze je možné prohledávat ve společném rozhraní Cross Database Searchtool.

Více info


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ