Charakteristika: Statistická databáze obsahuje data z IMF, UNIDO, OECD, Eurostat, World Bank, European Central Bank a národních statistik.
Přímý přístup z: CERGE
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: CERGE
Dostupnost do: 31.12.2018
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Ekonomické vědy, obchod
Podrobný popis:

DSI Campus Solution je statistická databáze poskytující socio-ekonomické řady dat. Zdrojem informací jsou výstupy IMF, UNIDO, OECD, Eurostat, World Bank, European Central Bank, i národních statistik.
Data pro implementaci do ekonomických modelů, výzkumných zpráv, analýz a prezentací.


Typ zdroje: faktografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Jana Koudelková