Charakteristika: Knihovna elektronických časopisů některých fakult a součástí Univerzity Karlovy
Přímý přístup z: PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Producent: Universität Regensburg
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek - EZB / Electronic Journals Library) nabízí snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má fakultní knihovna dostupné v rámci předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi.

EZB je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny z německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je zapojeno téměř 200 institucí.


Kontaktní osoba: Bc. Radka Lukášová