Charakteristika: multioborový katalog e-časopisů
Přímý přístup z: PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Producent: Universität Regensburg
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

EZB - Electronic Journals Library (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) nabízí snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má fakultní knihovna dostupné v rámci předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.

Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi.

Více info


Typ zdroje: portál
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz