Charakteristika: institucionální digitální repozitář Univerzity Karlovy
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Ústřední knihovna UK
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Platforma, rozhraní: Repozitáře
Podrobný popis:

Digitální repozitář Univerzity Karlovy je provozován v systému DigiTool a poskytuje přístup k:

  • Historická sbírka knihovny Právnické fakulty UK: výběr z historických pramenů českého práva uložených v knihovně PF UK; dokumenty jsou přístupné v režimu Open Access.
  • Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK: dokumenty jsou přístupné v režimu otevřeného přístupu (open access).
  • Výstavy Knihovny geografie PřF UKelektronické verze výstav realizovaných v Knihovně geografie.
  • Knihovny významných osobností: sbírka mapuje knihovny patřící významným českým osobnostem 19. a 20. století; dokumenty jsou přístupné v režimu Open Access.
  • Historické dokumenty Archivu UK: zahrnuje listiny (časový rozsah: 1322-1997) a rukopisy (časový rozsah: 1347-1815); dokumenty jsou přístupné v režimu Open Access.
  • Dokumenty Rektorátu Univerzity Karlovy v Prazedokumenty jsou přístupné pouze zaměstnancům Univerzity Karlovy v Praze na základě autentikace.
  • Historické knihovní fondy Filozofické fakulty UKfond "Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum"; dokumenty jsou v režimu Open Access.
  • Sbírka CERGE-EIčlánky a disertace z oboru ekonomických věd; dokumenty jsou v režimu Open Access.
  • Projekt ePrezenčkadigitalizované verze často žádaných dokumentů z knihoven UK; z důvodu autorsko-právní ochrany jsou plné texty dokumentů přístupné pouze v knihovnách pomocí speciálního terminálu.
  • Vysokoškolské kvalifikační práce (před rokem 2006): sbírka obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze obhájené před rokem 2006; plné texty jsou přístupné pouze z IP adres UK a po přihlášení

Více info


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz