Charakteristika: multioborová fulltextová databáze vědecké literatury
Přímý přístup z: CERGE
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: CERGE
Producent: ProQuest
Dostupnost do: 31.1.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

ProQuest Central je multioborovou databází zahraniční literatury. Nabízí přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění. Rozhraní poskytuje uživatelům nezbytnou informační základnu a podporu během všech fází jejich práce, ať už se jedná o vědecké pracovníky, doktorandy či vysokoškolské studenty.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz