Charakteristika: Plnotextová databáze díla Karla Bartha - jednoho z nejvýznačnějších evangelických teologů 20. století.
Přímý přístup z: ETF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: ETF
Producent: Alexander Street Press
Dostupnost do: 30.9.2021
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Filozofie a náboženství
E-knihy: Tituly v Portálu e-knih
Podrobný popis:

Digitální knihovna Karla Bartha zpřístupňuje plný text celého díla tohoto významného evangelického teologa 20. století. Na tvorbě db spolupracují: Theologischer Verlag Zürich, Princenton Theological Seminary, producentem db je Alexander Street Press. Základ db tvoří tzv. Gesamtausgabe (úplné vydání díla, tj. původně 40 svazků kázání, korespondence, přednášek, biblických komentářů, akademické tvorby a dalších spisů) a 14ti svazková Církevní dogmatika (Kirchliche Dogmatik).
Databáze je čtvrtletně aktualizována. Přidávány jsou postupně anglické překlady vybraných děl. Vedle textového obsahu je plánováno též zpřístupnění fotografií, zvukových nahrávek a dalších archiválií.
Významným rysem db je plnotextové prohledávání celého Barthova díla, anglických překladů a do budoucna prohledávání též dalších materiálů dostupných v db.


Jazyk: německý
Kontaktní osoba: Mária Trenklerová