Charakteristika: fulltextová databáze textů z českých médií
Přímý přístup z: FHS, FSV, PedF
Producent: Anopress IT
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Mediální databáze plných textů článků z českých tištěných a internetových periodik, přepisů rozhlasových a televizních pořadů. Obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů je denně aktualizován. Přístupný je také archiv s retrospektivou do roku 1996.

Tento zdroj je dostupný pouze z Knihovny Fakulty sociálních věd UK, z Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích a ze studovny Knihovny Pedagogické fakulty UK (bližší informace získáte u pultu).


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: český
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz