Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo
Charakteristika: multioborová bibliografická a citační databáze
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Clarivate Analytics
Dostupnost do: 31.12.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Web of Science (WoS) je mezinárodní renomovaná bibliografická a citační databáze pokrývající tisíce vědeckých časopisů, rozsáhlou sbírku knih a sborníků z konferencí napříč obory vědy, techniky, humanitních a společenských věd. Informace o publikacích jsou dostupné včetně abstraktu a citovaných referencí. Tato databáze umožňuje vyhledávání a sledování vědeckých článků z hlediska citovanosti, citovaných zdrojů, autorů či impakt faktoru časopisu. Díky WoS je možné sledovat aktuální trendy, získat přehled o nově vznikajících oblastech výzkumu nebo identifikovat přední výzkumné pracovníky, instituce a časopisy. Autoři publikací mohou využít ResearcherID pro jednoznačnou identifikaci svých publikací.

Web of Science Core Collection obsahuje tyto citační rejstříky:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
  • Social Sciences Citation Index (SSCI)
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
  • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes

  • Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED)
  • Index Chemicus (IC)

Pro předplatitele Web of Science je dostupná rozšířená verze webového citačního manažeru EndNote Basic.

Zdroj je dostupný také pro zaměstnance fakultních nemocnic a externí registrované uživatele.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz