Charakteristika: multioborová kolekce e-knih
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Cambridge University Press
Dostupnost do: 12.8.2019
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
E-časopisy: Tituly v Portálu e-časopisů
E-knihy: Tituly v Portálu e-knih
Podrobný popis:

Kolekce Cambridge Books FULL collection obsahuje přes 36 tisíc e-knih nakladatelství Cambridge University Press z oblasti přírodních, technických, lékařských, sociálních, humanitních věd a mezioborových studií je dostupná pro celou UK v rámci Evidence Based Acquisition.

Na platformě jsou předplácené také vybrané e-časopisy, dostupné jsou i desítky open access e-časopisů, e-knih a přes 20 tisíc článků

Návody Video

 


Nákup byl podpořen projektem Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR (CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562).


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Podpora PEZ