Charakteristika: open access repozitář informačních zdrojů pro oblast sociálních věd
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Social Science Electronic Publishing, Inc.
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: Antropologie, etnografie, Ekonomické vědy, obchod, Filozofie a náboženství, Mediální studia (Žurnalistika, komunikace a média, reklama, PR a marketing), Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství), Právo, Psychologie, Sociologie
Podrobný popis:

SSRN je velmi obsáhlý systém složený z několika specializovaných výzkumných sítí pro jednotlivé konkrétní obory. Jádro systému tvoří SSRN´s eLibrary, která obsahuje kolem 500 000 plnotextových materiálů. Ještě větší penzum materiálů je dostupné ve formě abstraktů. 

Více info Návody


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz