Charakteristika: multioborová digitální knihovna starých a vzácných tisků
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Národní knihovna České republiky
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny.

Více info


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz