Užitečné odkazy

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [Ch] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Užitečný odkaz  Academia.edu  [přímý přístup]  – vědecká sociální síť
Užitečný odkaz  Citation Linker Univerzity Karlovy  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Nástroj pro vyhledávání v citacích UK
Užitečný odkaz  Česká národní bibliografie  [přímý přístup]  – Bibliografické záznamy dokumentů vydaných v ČR.
Užitečný odkaz  DigiBooks – Digitálna knižnica pre nevidiacich  [přímý přístup]  – Sbírka textů v českém a slovenském jazyce pro nevidomé. Volně dostupný je katalog.
Užitečný odkaz  ERIH Plus  [přímý přístup]  – Seznam vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd.
Užitečný odkaz  Google Scholar  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Vyhledávač odborné literatury.
Užitečný odkaz  Chemical Industry Supplier Registry  [přímý přístup]  – Databáze dodavatelů chemických látek.
Užitečný odkaz  Jednotná informační brána (JIB)  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – rozhraní pro souběžné vyhledání v českých i zahraničních informačních. zdrojích.
Užitečný odkaz  MetaLib - Univerzita Karlova v Praze  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Paralelní vyhledávač informačních zdrojů Univerzity Karlovy v Praze
Užitečný odkaz  Oborová brána Knihovnictví a informační věda (KIV)  [přímý přístup]  – Rozhraní pro souběžné vyhledávání v informačních zdrojích z oboru knihovnictví a informační věda.
Užitečný odkaz  Oborová brána Právo  [přímý přístup]  – Rozhraní pro souběžné vyhledávání v informačních zdrojích z oboru práva.
Užitečný odkaz  ResearchGate  [přímý přístup]  – Sociální síť pro vědeckou komunitu.
Užitečný odkaz  ROAD: the Directory of Open Access scholarly Resources  [přímý přístup]  – Přístup k bibliografickým záznamům vědeckých zdrojů v režimu Open Access.
Užitečný odkaz  SFX JIB - seznam el. časopisů UK  [přímý přístup]  – Seznam e-časopisů přístupných pro UK v rámci SFX JIB.
Užitečný odkaz  WikiSkripta  [přímý přístup]  – open access portál studijních materiálů z oblasti lékařství
Užitečný odkaz  WikiSofia  [přímý přístup]  – open access portál studijních materiálů z oblasti humanitních věd