Multioborové

Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Předplacený zdroj  Academic Search Ultimate  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová fulltextová databáze e-časopisů
Předplacený zdroj  Anopress  [přímý přístup]  – fulltextová databáze textů z českých médií
Předplacený zdroj  Cambridge Core  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová kolekce e-knih
Volně dostupný zdroj  Cambridge Open  [přímý přístup] Free  – multioborová databáze open access e-časopisů a e-knih
Citační manažer  Citace PRO Free  [přímý přístup]  – citační manažer a online generátor citací
Citační manažer  Citace PRO Plus  [vzdálený přístup (Shibboleth)]  – citační manažer a online generátor citací
Metazdroj  Citation Linker  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborový vyhledávač vědeckých článků
Volně dostupný zdroj  Česká národní bibliografie  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze dokumentů vydaných v České republice
Volně dostupný zdroj  Digitální repozitář UK  [přímý přístup] Free  – digitální repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy
Volně dostupný zdroj  Digitální univerzitní repozitář  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – institucionální digitální repozitář Univerzity Karlovy
Předplacený zdroj  Digizeitschriften  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborová databáze německých digitalizovaných časopisů
Volně dostupný zdroj  Digizeitschriften Open Access  [přímý přístup] Free  – multioborová kolekce německých digitalizovaných časopisů
Volně dostupný zdroj  Directory of Open Access Books (DOAB)  [přímý přístup] Free  – multioborová databáze open access e-knih
Volně dostupný zdroj  Directory of Open Access Journals (DOAJ)  [přímý přístup] Free  – multioborová databáze open access e-časopisů
Volně dostupný zdroj  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)  [přímý přístup] Free  – multioborová bibliografická databáze open access e-časopisů a dalších zdrojů
Předplacený zdroj  EBSCO eBooks  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová databáze e-knih
Předplacený zdroj  EBSCOhost  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – jednotné rozhraní vědeckých databází EBSCO
Volně dostupný zdroj  EBSCO Open Dissertations  [přímý přístup] Free  – multioborová bibliografická databáze diplomových a disertačních prací
Předplacený zdroj  Emerald  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – kolekce vybraných e-časopisů z oblasti managementu a inženýrství
Předplacený zdroj  Essential Science Indicators  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová analytická databáze bibliometrických ukazatelů
Volně dostupný zdroj  Eurostat  [přímý přístup] Free  – faktografická statistická databáze
Metazdroj  EZB - Electronic Journals Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborový katalog e-časopisů
Předplacený zdroj  Gale Literary Sources  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – literární databáze vydavatelství Gale
Předplacený zdroj  Gale Virtual Reference Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová kolekce encyklopedií
Volně dostupný zdroj  HighWire Free Online Full-text Articles  [přímý přístup] Free  – multioborový archiv volně dostupných vědeckých článků
Volně dostupný zdroj  ICPSR  [přímý přístup] Free  – datový repozitář z oblasti sociálních věd
Předplacený zdroj  InCites  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – citační analytický nástroj
Předplacený zdroj  Infobanka ČTK  [přímý přístup]  – soubor fulltextových databází aktuálního českého zpravodajství
Předplacený zdroj  Journal Citation Reports  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová faktografická databáze bibliometrických ukazatelů
Předplacený zdroj  JSTOR  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – soubor kolekcí e-časopisů z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, společenských a humanitních věd
Předplacený zdroj  Korean Studies Information Service System (KISS)  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborová fulltextová databáze vědeckých publikací v korejštině
Předplacený zdroj  KSI e-Book  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborová fulltextová databáze e-knih v korejštině
Předplacený zdroj  Library Press Display  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze denního tisku
Volně dostupný zdroj  Manuscriptorium  [přímý přístup] Free  – multioborová digitální knihovna starých a vzácných tisků
Předplacený zdroj  Newton Media Monitoring  [vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze vybraných zpráv a článků z českého tisku
Předplacený zdroj  Newton MediaSearch  [vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextový archiv mediálních zpráv z České republiky
Volně dostupný zdroj  OAPEN Library  [přímý přístup] Free  – open access databáze recenzovaných knih z oblasti (nejen) humanitních a sociálních věd
Volně dostupný zdroj  OpenAIRE  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – agregátor open access obsahu z evropských repozitářů a e-časopisů
Předplacený zdroj  Open Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová digitální knihovna e-knih
Předplacený zdroj  Oxford Journals Online Full Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová plnotextová kolekce e-časopisů
Metazdroj  Portál elektronických časopisů Univerzity Karlovy  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – katalog e-časopisů dostupných na Univerzitě Karlově
Metazdroj  Portál elektronických knih Univerzity Karlovy  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – katalog e-knih dostupných na Univerzitě Karlově
Předplacený zdroj  ProQuest Central  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborová fulltextová databáze vědecké literatury
Předplacený zdroj  ProQuest Ebook Central  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová databáze akademických e-knih
Volně dostupný zdroj  Repozitáře  [] Free  – digitální repozitáře na UK
Volně dostupný zdroj  Repozitář závěrečných prací  [přímý přístup] Free  – open access repozitář závěrečných prací obhájených na Univerzitě Karlově po roce 2006
Předplacený zdroj  ScienceDirect  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih
Předplacený zdroj  Scopus  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová bibliografická a citační databáze
Předplacený zdroj  SpringerLink  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih
Předplacený zdroj  Taylor & Francis Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborové fulltextové kolekce e-časopisů
Předplacený zdroj  The Chicago Manual of Style Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – manuál citačního stylu
Metazdroj  UKAŽ  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – centrální vyhledávací služba Univerzity Karlovy
Předplacený zdroj  Web of Science  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová bibliografická a citační databáze
Předplacený zdroj  Wiley Online Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová fulltextová databáze e-časopisů, e-knih a referenčních příruček
Citační manažer  Zotero  [přímý přístup]  – citační manažer
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný