Fyzika a příbuzné vědy (Astronomie. Astrofyzika)

Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Předplacený zdroj  American Institute of Physics – Complete  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z obastli fyziky a příbuzných věd
Předplacený zdroj  American Physical Society e-Journals - APS ALL  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti fyziky a příbuzných věd
Předplacený zdroj  Annual Reviews  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti biomedicíny, přírodních věd, fyziky, sociálních věd a ekonomie
Volně dostupný zdroj  arXiv.org  [přímý přístup] Free  – open access repozitář z oblasti fyziky, matematiky a výpočetní vědy
Předplacený zdroj  Handbook of Porphyrin Science  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – kolekce příruček z oblasti chemie a fyziky
Předplacený zdroj  IOPscience  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – kolekce e-časopisů z oblasti přírodních a technických věd a lékařství
Metazdroj  LIVIVO  [přímý přístup]  – vyhledávací služba pro oblast přírodních věd
Předplacený zdroj  Oxford Journals Online Full Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová plnotextová kolekce e-časopisů
Předplacený zdroj  ProQuest Natural Science Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze z oblasti přírodních věd
Předplacený zdroj  SciFinder N (Chemical Abstracts)  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – bibliografická a faktografická databáze z oblasti chemie
Volně dostupný zdroj  SCOAP3 repository  [přímý přístup] Free  – open access repozitář článků z oblasti jaderné a subjaderné fyziky
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný