Ekonomické vědy, obchod

Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Předplacený zdroj  Annual Reviews  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti biomedicíny, přírodních věd, fyziky, sociálních věd a ekonomie
Volně dostupný zdroj  arXiv.org  [přímý přístup] Free  – open access repozitář z oblasti fyziky, matematiky a výpočetní vědy
Předplacený zdroj  Balkan Insight  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – zpravodajský portál se zaměřením na region západního Balkánu
Předplacený zdroj  Business Source Ultimate  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu
Předplacený zdroj  CEEOL  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze e-časopisů z oblasti společenských a humanitních věd
Volně dostupný zdroj  CEJSH  [přímý přístup] Free  – databáze abstraktů a článků pokrývající oblast společenských a humanitních věd
Předplacený zdroj  DSI - All That Stats  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – statistická databáze z oblasti financí a průmyslu
Předplacený zdroj  EastView  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – databáze denního tisku a vědeckých článků z Ruska, baltských států a dalších postsovětských zemí
Předplacený zdroj  EconLit with Full Text  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd
Předplacený zdroj  EIU Country Data  [vzdálený přístup (EZproxy)]  – faktografická databáze ekonomických ukazatelů
Předplacený zdroj  Emerald  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – kolekce vybraných e-časopisů z oblasti managementu a inženýrství
Předplacený zdroj  EMIS Intelligence  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – faktografická databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu
Zkušební zdroj  EMIS Intelligence (trial)  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)] Free-trial  – faktografická databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu
Volně dostupný zdroj  ERIH PLUS  [přímý přístup] Free  – katalog vědeckých e-časopisů z oblasti společenských a humanitních věd
Předplacený zdroj  Factiva  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – faktografická databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu
Volně dostupný zdroj  ChemicalRegister  [přímý přístup] Free  – faktografická databáze dodavatelů chemických látek
Předplacený zdroj  OECD iLibrary  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextové databáze knih, periodik, tabulek a grafů
Volně dostupný zdroj  Persée  [přímý přístup] Free  – open access archiv francouzských časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd
Předplacený zdroj  Publi eCUNI  [ | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – české e-knihy a multimediální knihy
Předplacený zdroj  Regional Business News  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze regionálních obchodních publikací USA a Kanady
Volně dostupný zdroj  RePEc (Research Papers in Economics)  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna zaměřená na ekonomii a příbuzné obory.
Předplacený zdroj  ScienceDirect - Handbooks in Economics  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – referenční příručky pro oblast ekonomie
Volně dostupný zdroj  Social Science Research Network (SSRN)  [přímý přístup] Free  – open access repozitář informačních zdrojů pro oblast sociálních věd
Předplacený zdroj  The Chicago Manual of Style Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – manuál citačního stylu
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný