Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Předplacený zdroj  ACS Publications  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze e-časopisů z oblasti chemie
Předplacený zdroj  Annual Reviews  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti biomedicíny, přírodních věd, fyziky, sociálních věd a ekonomie
Předplacený zdroj  Handbook of Porphyrin Science  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – kolekce příruček z oblasti chemie a fyziky
Volně dostupný zdroj  ChemicalRegister  [přímý přístup] Free  – faktografická databáze dodavatelů chemických látek
Volně dostupný zdroj  Chemspider  [přímý přístup] Free  – faktografická databáze z oblasti chemie
Volně dostupný zdroj  ChemWeb  [přímý přístup] Free  – Portál s literaturou z oblasti chemie a přidružených oborů.
Předplacený zdroj  Micromedex  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – faktografická databáze z oblasti chemie a lékařství
Předplacený zdroj  Reaxys  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – soubor tří databází: CrossFire Beilstein, CrossFire Gmelin a Patent Chemistry Database
Předplacený zdroj  Royal Society of Chemistry  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze periodik z oblasti chemie vydávaných nakladatelstvím Royal Society of Chemistry
Předplacený zdroj  SciFinder N (Chemical Abstracts)  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – bibliografická a faktografická databáze z oblasti chemie
Volně dostupný zdroj  TOXNET  [přímý přístup] Free  – soubor bibliografických a faktografických databází informací z oblasti toxikologie a chemie
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný