Volně dostupné zdroje

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [Ch] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Volně dostupný zdroj  arXiv.org  [přímý přístup] Free  – open access repozitář z oblasti fyziky, matematiky a výpočetní vědy
Volně dostupný zdroj  Atlases - PATHOLOGY IMAGES  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – kolekce histologických snímků
Volně dostupný zdroj  Bibliographia medica Čechoslovaca  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze z oblasti lékařství
Volně dostupný zdroj  Biodiversity Heritage Library  [přímý přístup] Free  – databáze digitalizované literatury z oblasti biodiverzity
Volně dostupný zdroj  Biomed Central  [přímý přístup] Free  – databáze open access e-časopisů z oblasti biologických věd a medicíny
Volně dostupný zdroj  bioRxiv  [přímý přístup] Free  – open access repozitář z oblasti biologických věd
Volně dostupný zdroj  BITRA - Bibliography of Interpreting and Translation  [přímý přístup] Free  – bibliografická translatologická databáze
Volně dostupný zdroj  bookboon.com  [přímý přístup] Free  – Open access učebnice a e-knihy nakladatelství Bookboon.
Volně dostupný zdroj  Cambridge Open  [přímý přístup] Free  – multioborová databáze open access e-časopisů a e-knih
Volně dostupný zdroj  Catharina  [přímý přístup] Free  – portál pro filozofii a religionistiku
Volně dostupný zdroj  CEJSH  [přímý přístup] Free  – databáze abstraktů a článků pokrývající oblast společenských a humanitních věd
Volně dostupný zdroj  Classiques des sciences sociales  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna volně dostupných e-knih z oblasti sociálních a humanitních věd
Volně dostupný zdroj  Czech Digital Mathematics Library (DML-CZ)  [přímý přístup] Free  – obsahuje volně přístupnou matematickou literaturu publikovanou na českém území od 2. pol. 19. stol. do současnosti.
Volně dostupný zdroj  De Gruyter Open  [přímý přístup] Free  – Open access e-knihy a e-časopisy nakladatelství De Gruyter Open.
Volně dostupný zdroj  Digitální knihovna Arna Nováka  [přímý přístup] Free  – Digitální knihovna prof. Arna Nováka.
Volně dostupný zdroj  Digitální knihovna Kramerius Fakulty sociálních věd UK  [přímý přístup] Free  – naskenované nejžádanější knihy a periodika z fondů Knihovny FSV
Volně dostupný zdroj  Digitální knihovna Kramerius Pedagogické fakulty UK  [přímý přístup] Free  – Periodika digitalizovaná Knihovnou PedF UK
Volně dostupný zdroj  Digitální repozitář UK  [přímý přístup] Free  – digitální repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy
Volně dostupný zdroj  Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy zpřístupňuje vysokoškolské kvalifikační práce, mapy a atlasy Přírodovědecké fakulty UK, materiály Archivu UK, historické prameny Filozofické a Právnické fakulty UK, výroční zprávy, výukové a studijní materiály.
Volně dostupný zdroj  Digizeitschriften Open Access  [přímý přístup] Free  – Digitální archiv německy psaných časopisů.
Volně dostupný zdroj  Directory of Open Access Books (DOAB)  [přímý přístup] Free  – Multioborová databáze open access e-knih
Volně dostupný zdroj  Directory of Open Access Journals (DOAJ)  [přímý přístup] Free  – Multioborová databáze open access časopisů a článků
Volně dostupný zdroj  EBSCOhost - Volně dostupné databáze  [přímý přístup] Free  – Přístup k volně dostupným EBSCO databázím.
Volně dostupný zdroj  EBSCO Open Dissertations  [přímý přístup] Free  – multioborová bibliografická databáze diplomových a disertačních prací
Volně dostupný zdroj  Ecomonitor  [přímý přístup] Free  – Denně aktualizovaná databáze článků o životním prostředí
Volně dostupný zdroj  ERIC (Education Resources Information Center)  [přímý přístup] Free  – Digitální knihovna zaměřená na oblast vzdělávání.
Volně dostupný zdroj  European Views of the Americas: 1493 to 1750 [EBSCOhost]  [přímý přístup] Free  – Bibliografická databáze evropské literatury se vztahem k Americe.
Volně dostupný zdroj  Eurostat  [přímý přístup] Free  – Webová stránka statistického úřadu Evropské unie
Volně dostupný zdroj  FreeBooks4Doctors  [přímý přístup] Free  – Rozcestník k volně dostupným lékařským e-knihám.
Volně dostupný zdroj  Free Medical Journals  [přímý přístup] Free  – Rozcestník k volně dostupným lékařským časopisům.
Volně dostupný zdroj  Geografická bibliografie ČR online (GEOBIBLINE)  [přímý přístup] Free  – Geografická databáze bohemik
Volně dostupný zdroj  Google Books  [přímý přístup] Free  – Vyhledávač digitalizovaných knih.
Volně dostupný zdroj  GreenFILE [EBSCOhost]  [přímý přístup] Free  – Bibliografická databáze zaměřená na životní prostředí.
Volně dostupný zdroj  HighWire Free Online Full-text Articles  [přímý přístup] Free  – Archiv volně dostupných časopisů.
Volně dostupný zdroj  Chemspider  [přímý přístup] Free  – Bezplatná databáze chemických struktur
Volně dostupný zdroj  ChemWeb  [přímý přístup] Free  – Portál s literaturou z oblasti chemie a přidružených oborů.
Volně dostupný zdroj  Index Theologicus (IxTheo)  [přímý přístup] Free  – Kvalitní a podrobné bibliografické údaje o časopisech a pamětních spisech (Festschriften) z oboru teologie a religionistiky
Volně dostupný zdroj  Informační systém abART  [přímý přístup] Free  – Databáze informací o současném českém a slovenském výtvarném umění.
Volně dostupný zdroj  IREON (The International Relations and Area Studies Gateway)  [přímý přístup] Free  – Brána k informačním zdrojům pro mezinárodní vztahy.
Volně dostupný zdroj  Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) [EBSCOhost]  [přímý přístup] Free  – Bibliografická databáze pro oblast informační vědy a knihovnictví.
Volně dostupný zdroj  LIVIVO  [přímý přístup] Free  – Vyhledávací portál pro oblast přírodních věd.
Volně dostupný zdroj  Manuscriptorium  [přímý přístup] Free  – Digitální knihovna historických dokumentů.
Volně dostupný zdroj  Mezinárodní databáze hudebních pramenů RISM  [přímý přístup] Free  – Katalog písemných hudebních pramenů a rukopisů.
Volně dostupný zdroj  OAPEN Library  [přímý přístup] Free  – Volně dostupné recenzované knihy z oblasti (nejen) humanitních a sociálních věd.
Volně dostupný zdroj  Oficiální dokumenty OSN (ODS)  [přímý přístup] Free  – Elektronický archiv dokumentů publikovaných Spojenými národy
Volně dostupný zdroj  Online-Catalogue of the Library of Institute for Theology and Peace  [přímý přístup] Free  – Bibliografická databáze zaměřená širokospektrálně na oblast míru a teologické etiky, filozofie, politologie, sociologie a mezinárodního práva.
Volně dostupný zdroj  OpenAIRE  [přímý přístup] Free  – Agregátor otevřeného obsahu z evropských vědeckých repozitářů a časopisů.
Volně dostupný zdroj  Persée  [přímý přístup] Free  – Digitální archiv francouzských časopisů z oboru sociálních a humanitních věd.
Volně dostupný zdroj  Psychologie.cz  [přímý přístup] Free  – Portál se zaměřením na psychologii.
Volně dostupný zdroj  PubMed  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)] Free  – Rozhraní pro přístup k biomedicínské databázi MEDLINE.
Volně dostupný zdroj  RAMBI (The Index of Articles on Jewish Studies)  [přímý přístup] Free  – Bibliografická databáze zahrnující problematiku židovství a státu Israel. Zahrnuje články i v hebrejštině a jidiš.
Volně dostupný zdroj  RePEc (Research Papers in Economics)  [přímý přístup] Free  – Digitální knihovna zaměřená na ekonomii a příbuzné obory.
Volně dostupný zdroj  Repozitáře  [] Free  – Digitální repozitáře na UK
Volně dostupný zdroj  Repozitář LINDAT / CLARIN  [přímý přístup] Free  – Repozitář lingvistických dat a nástrojů umožňující prohledávání, stahování a ukládání dat
Volně dostupný zdroj  Repozitář závěrečných prací  [přímý přístup] Free  – Repozitář závěrečných prací obhájených na Univerzitě Karlově po roce 2006
Volně dostupný zdroj  SCOAP3 repository  [přímý přístup] Free  – repozitář SCOAP3 přináší open access články z oblasti jaderné a subjaderné fyziky
Volně dostupný zdroj  Social Science Research Network (SSRN)  [přímý přístup] Free  – Brána k informačním zdrojům pro oblast sociálních věd.
Volně dostupný zdroj  Teacher Reference Center (TRC) [EBSCOhost]  [přímý přístup] Free  – Bibliografická databáze pro oblast výchovy a vzdělávání.
Volně dostupný zdroj  The Chinese Christian Texts Database (CCT-Database)  [přímý přístup] Free  – Databáze primárních a sekundárních zdrojů na téma kontaktů mezi Evropou a Čínou.
Volně dostupný zdroj  The Merck Manuals  [přímý přístup] Free  – Jedna z nejvýznamnějších lékařských příruček online.
Volně dostupný zdroj  TOXNET  [přímý přístup] Free  – Volně dostupný portál databází s toxikologickými informacemi a literaturou.
Volně dostupný zdroj  Virtuální studovna Divadelního ústavu  [přímý přístup] Free  – Jednotné rozhraní k databázím z oblasti divadla
Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj