Abecední seznam zdrojů

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [Ch] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Celkový počet zdrojů: 202
Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Předplacený zdroj  Academic Search Ultimate [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová akademická plnotextová databáze, nabízí více než 12 400 plnotextových akademických časopisů, magazínů a periodik
Předplacený zdroj  ACM Digital Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Digitální knihovna obsahující plné texty časopisů z oblasti počítačové vědy, s kompletní retrospektivou, dále sborníky z konferencí, zpravodaje, publikace Special Interest Groups (SIGs) a přidružených organizací.
Předplacený zdroj  ACS - American Chemical Society Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Bibliografická databáze z produkce The American Chemical Society s abstrakty. Přístup k plným textům ve formátu HTML a PDF u 10 fakultou předplacených časopisů včetně archívu.
Předplacený zdroj  AIP Journals – American Institute of Physics Journals  [přímý přístup]  – Předplatné časopisů z produkce American Institute of Physics z oblasti fyziky
Volně dostupný zdroj  American Doctoral Dissertations, 1933 - 1955 [EBSCOhost]  [přímý přístup] Free  – Poskytuje přístup k citacím z tištěného rejstříku Doctoral Dissertations Accepted by American Universities.
Předplacený zdroj  American Physical Society Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Časopisy American Physical Society (APS)
Předplacený zdroj  AMS - American Mathematical Society Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Recenzované časopisy z produkce AMS z oblasti matematiky.
Předplacený zdroj  AMS Journals Online - American Meteorological Society  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Časopisy z oblasti meteorologie, klimatologie, hydrologie a oceánografie.
Předplacený zdroj  Annual Reviews  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Recenzované a vysoce citované časopisy z oblasti biomedicíny, přírodních věd, fyziky, sociálních věd a ekonomie.
Předplacený zdroj  Anopress  [přímý přístup]  – Česká periodika
Volně dostupný zdroj  arXiv.org  [přímý přístup] Free  – Elektronický archiv pro e-printy z oblasti fyziky, matematiky, počítačových věd, kvantitativní biologie, kvantitativní ekonomie a statistiky.
Zkušební zdroj  ASME Digital Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free-trial  – Digital Collection Complete
Zkušební zdroj  ASME Standards  [přímý přístup] Free-trial  – ASME Standards Complete
Předplacený zdroj  ASPI  [přímý přístup]  – Komplexní systém právních informací online
Předplacený zdroj  ATLA Religion Database with ATLASerials [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – ATLA Religion Database™ with ATLASerials™ je čelním indexem pro časopisecké články, knižní recenze a kolekce esejů ze všech oblastí spojených s teologií a religionistikou a navíc zahrnuje online kolekci teologických časopisů vydavatele ATLA.
Volně dostupný zdroj  Atlases - PATHOLOGY IMAGES  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – Kolekce histologických snímků. Pro přístup k obrázkům ve vysokém rozlišení se musíte PŘIHLÁSIT.
Předplacený zdroj  Balkan Insight  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Zpravodajský portál se zaměřením na region západního Balkánu.
Zkušební zdroj  Bates’ Visual Guide  [přímý přístup] Free-trial  – Soubor sérií videí na testování klinických zručností
Předplacený zdroj  Beck Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Právní předpisy ČR, judikatura, právnický slovník
Zkušební zdroj  Bentham Science Journals Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)] Free-trial  – Kolekce plných textů časopisů nakladatelství Bentham Science Publishers. Pokrývá oblast STM - farmaceutické a biomedicínské vědecké časopisy.
Volně dostupný zdroj  Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ)  [přímý přístup] Free  – Národní bibliografie dokumentů z biomedicínských oborů.
Volně dostupný zdroj  Biodiversity Heritage Library (BHL)  [přímý přístup] Free  – Portál pro přístup k digitalizované literatuře věnující se biodiverzitě.
Předplacený zdroj  Biological Abstracts [Ovid]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Databáze z oblasti biologie, biomedicíny, mikrobiologie, farmakologie a příbuzných oborů.
Volně dostupný zdroj  Biomed Central  [přímý přístup] Free  – Open access časopisy nakladatelství Biomed Central.
Předplacený zdroj  BioOne FullText  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – BioOne FullText je kolekce plnotextových časopisů z oblasti biologie a ekologie. Tyto tituly jsou vydávané odbornými asociacemi a dosud byly dostupné pouze v tištěné podobě. Články v elektronické verzi jsou většinou přístupné dříve, než vyjdou tiskem.
Volně dostupný zdroj  BITRA - Bibliography of Interpreting and Translation  [přímý přístup] Free  – Anotovaná bibliografická translatologická databáze.
Volně dostupný zdroj  Bluenomics  [přímý přístup] Free  – Komplexní databáze nejen ekonomických dat.
Předplacený zdroj  BMJ Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Kolekce titulů plnotextových časopisů od vydavatele BMJ Publishing Group.
Volně dostupný zdroj  bookboon.com  [přímý přístup] Free  – Open access učebnice a e-knihy nakladatelství Bookboon.
Zkušební zdroj  Books@Ovid - Doody's Nursing Practice Core a Star Premier Titles 2017/2018  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)] Free-trial  – Vybrané e-knihy
Předplacený zdroj  Brepolis Latin Complete  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Kolekce plnotextových databází z produkce Brepols Publishers.
Předplacený zdroj  Brill  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – E-knihy a e-časopisy od nakladatelství Brill
Předplacený zdroj  Business Source Complete [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Plnotextová databáze z oblasti obchodu.
Volně dostupný zdroj  Catharina  [přímý přístup] Free  – Studijní portál pro teologii, religionistiku a filozofii
Předplacený zdroj  Central and Eastern European Online Library (CEEOL)  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – CEEOL je online archiv, který plnotextově zpřístupňuje články z časopisů z oboru humanitních a sociálních věd.
Volně dostupný zdroj  Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)  [přímý přístup] Free  – Open access databáze obsahující anglické abstrakty článků a recenzí z odborných časopisů z oblasti společenských a humanitních věd publikovaných v České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku aj.
Citační manažer  Citace PRO Free  [přímý přístup]  – Citační manažer a generátor citací
Citační manažer  Citace PRO Plus  [vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Citační manažer a generátor citací
Volně dostupný zdroj  Classiques des Sciences Sociales  [přímý přístup] Free  – Digitální knihovna volně dostupných e-knih z oboru sociálních a humanitních věd ve francouzském jazyce.
Předplacený zdroj  Communication & Mass Media Complete [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Databáze je robustním a kvalitním vyhledávacím nástrojem v oblasti komunikace a hromadných sdělovacích prostředků.
Volně dostupný zdroj  Czech Digital Mathematics Library (DML-CZ)  [přímý přístup] Free  – obsahuje volně přístupnou matematickou literaturu publikovanou na českém území od 2. pol. 19. stol. do současnosti.
Předplacený zdroj  ČTK  [přímý přístup]  – Infobanka České tiskové kanceláře je soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, jeho archivů, textů českých novin a časopisů, fotografií a zvukových nahrávek ČTK.
Volně dostupný zdroj  De Gruyter Open  [přímý přístup] Free  – Open access e-knihy a e-časopisy nakladatelství De Gruyter Open.
Předplacený zdroj  Digital Dictionary of Buddhism / CJKV-English Dictionary  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Digitální slovník buddhismu a Čínsko-japonsko-korejsko-vietnamsko-anglický slovník
Předplacený zdroj  Digital Karl Barth Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Plnotextová databáze díla Karla Bartha - jednoho z nejvýznačnějších evangelických teologů 20. století.
Volně dostupný zdroj  Digitální knihovna Arna Nováka  [přímý přístup] Free  – Digitální knihovna prof. Arna Nováka.
Volně dostupný zdroj  Digitální knihovna Kramerius Fakulty sociálních věd UK  [přímý přístup] Free  – naskenované nejžádanější knihy a periodika z fondů Knihovny FSV
Volně dostupný zdroj  Digitální knihovna Kramerius Pedagogické fakulty UK  [přímý přístup] Free  – Periodika digitalizovaná Knihovnou PedF UK
Volně dostupný zdroj  Digitální repozitář UK  [přímý přístup] Free  – Univerzitní repozitář obsahuje vysokoškolské kvalifikační práce (závěrečné práce) podané k obhajobě na Univerzitě Karlově
Volně dostupný zdroj  Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy zpřístupňuje vysokoškolské kvalifikační práce, mapy a atlasy Přírodovědecké fakulty UK, materiály Archivu UK, historické prameny Filozofické a Právnické fakulty UK, výroční zprávy, výukové a studijní materiály.
Volně dostupný zdroj  Digizeitschriften Open Access  [přímý přístup] Free  – Digitální archiv německy psaných časopisů.
Předplacený zdroj  Digizeitschriften - předplatné  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Digitální archiv německy psaných časopisů nabízí online přístup do více než 110 akademických časopisů
Volně dostupný zdroj  Directory of Open Access Books (DOAB)  [přímý přístup] Free  – Registr volně dostupných odborných recenzovaných knih.
Volně dostupný zdroj  Directory of Open Access Journals (DOAJ)  [přímý přístup] Free  – Registr odborných časopisů s otevřeným přístupem
Předplacený zdroj  DSI Full Campus Solution  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Statistická databáze obsahuje data z IMF, UNIDO, OECD, Eurostat, World Bank, European Central Bank a národních statistik.
Předplacený zdroj  EastView  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Informační zdroje pokrývající oblast Ruska, baltických států a dalších zemí bývalého Sovětského svazu.
Předplacený zdroj  EBM Reviews [Ovid]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Evidence Based Medicine Reviews. Informační zdroj medicíny založené na důkazech.
Předplacený zdroj  ebrary  []  – Integrovaný přístup
Předplacený zdroj  EBSCO eBooks  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – E-knihy na platformě EBSCOhost
Předplacený zdroj  EBSCOhost  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Databáze Ebsco umožňuje online přístup k mnoha bibliografickým databázím a tisícům elektronických časopisů.
Volně dostupný zdroj  EBSCOhost - Volně dostupné databáze  [přímý přístup] Free  – Přístup k volně dostupným EBSCO databázím.
Volně dostupný zdroj  Ecomonitor  [přímý přístup] Free  – Denně aktualizovaná databáze článků o životním prostředí
Předplacený zdroj  EconLit with Full Text [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Bibliografická databáze American Economic Association indexující celosvětovou ekonomickou literaturu a obsahující plne texty.
Předplacený zdroj  EIU CountryData  [vzdálený přístup (EZproxy)]  – Statistická databáze ročních, čtvrtletních a měsíčních ukazatelů a předpovědí od roku 1980.
Předplacený zdroj  Elektra  []  – Elektronický portál výukových materiálů FF UK.
Předplacený zdroj  Elsevier eLibrary - kolekce e-učebnic  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Elektronické učebnice předplácené lékařskými fakultami UK
Předplacený zdroj  EMBASE [Ovid]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Bibliografická databáze z oboru lékařství a příbuzných oborů, preference na evropské zdroje.
Předplacený zdroj  Emerald  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  –  Sbírka časopisů z oblasti managementu, informační vědy a techniky
Předplacený zdroj  EMIS (Emerging Markets)  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – EMIS (Emerging Markets)
Předplacený zdroj  eReading - e-knihy  [ | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Kolekce elektronických knih nejen ze společensko-vědních oborů v českém jazyce.
Volně dostupný zdroj  ERIC (Education Resources Information Center)  [přímý přístup] Free  – Digitální knihovna zaměřená na oblast vzdělávání.
Volně dostupný zdroj  European Views of the Americas: 1493 to 1750 [EBSCOhost]  [přímý přístup] Free  – Bibliografická databáze evropské literatury se vztahem k Americe.
Volně dostupný zdroj  Eurostat  [přímý přístup] Free  – Webová stránka statistického úřadu Evropské unie
Metazdroj  EZB - Elektronická knihovna časopisů  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Knihovna elektronických časopisů některých fakult a součástí Univerzity Karlovy
Předplacený zdroj  Factiva  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Unikátní informační zdroj zpřístupňující klíčové informace z oblasti obchodu a ekonomiky.
Volně dostupný zdroj  FreeBooks4Doctors  [přímý přístup] Free  – Rozcestník k volně dostupným lékařským e-knihám.
Volně dostupný zdroj  Free Medical Journals  [přímý přístup] Free  – Rozcestník k volně dostupným lékařským časopisům.
Předplacený zdroj  Gale Virtual Reference Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Výběr encyklopedických titulů od Gale Virtual Reference Library
Volně dostupný zdroj  Geografická bibliografie ČR online (GEOBIBLINE)  [přímý přístup] Free  – Geografická databáze bohemik
Předplacený zdroj  GEOREF [Ovid]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Bibliografická databáze geologie a geografie.
Předplacený zdroj  GeoScienceWorld  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – GeoScience World je společný projekt šesti známých organizací. Zpřístupňuje plné texty časopisů zaměřených na geologii.
Volně dostupný zdroj  Google Books  [přímý přístup] Free  – Vyhledávač digitalizovaných knih.
Volně dostupný zdroj  GreenFILE [EBSCOhost]  [přímý přístup] Free  – Bibliografická databáze zaměřená na životní prostředí.
Předplacený zdroj  Handbook of Porphyrin Science  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Příručky o porfyrinech, ftalocyaninech a jejich četných derivátech
Předplacený zdroj  HeinOnline  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Elektronický archiv právnických časopisů a ostatních dokumentů.
Volně dostupný zdroj  HighWire Free Online Full-text Articles  [přímý přístup] Free  – Archiv volně dostupných časopisů.
Předplacený zdroj  Highwire Press  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Medicínské časopisy
Předplacený zdroj  Humanities Source Ultimate [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Plnotextová databáse se zaměřením na humanitní obory.
Předplacený zdroj  Chemical Abstracts [SciFinder]  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Největší a nejreprezentativnější chemická databáze Chemical Abstracts obsahuje bibliografické informace (a event. abstrakty) ze světové chemické literatury z více než 12 000 vědeckých a technických publikací 150 států v celkem 50 jazycích.
Volně dostupný zdroj  Chemspider  [přímý přístup] Free  – Bezplatná databáze chemických struktur
Volně dostupný zdroj  ChemWeb  [přímý přístup] Free  – Portál s literaturou z oblasti chemie a přidružených oborů.
Předplacený zdroj  IEEE Xplore  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Digitální knihovna poskytující plné texty technické literatury v oblasti elektroinženýrství a informatiky z produkce Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a Institution of Engineering and Technology (IET).
Volně dostupný zdroj  Index Theologicus (IxTheo)  [přímý přístup] Free  – Kvalitní a podrobné bibliografické údaje o časopisech a pamětních spisech (Festschriften) z oboru teologie a religionistiky
Volně dostupný zdroj  Informační systém abART  [přímý přístup] Free  – Databáze informací o současném českém a slovenském výtvarném umění.
Předplacený zdroj  International Encyclopaedia of Laws  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Komplexní a aktuální přehledy pěti právních disciplín. Přehledy dle zemí. Národní i mezinárodní právní rámec. Významní autoři.
Předplacený zdroj  IOPscience  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Výběr časopisů z nakladatelství IOPP (Institute of Physics Publishing). Zahrnuto je 11 základních oblastí fyziky.
Volně dostupný zdroj  IREON (The International Relations and Area Studies Gateway)  [přímý přístup] Free  – Brána k informačním zdrojům pro mezinárodní vztahy.
Zkušební zdroj  Joanna Briggs Institute EBP Database  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free-trial  – Databáze pro využití EBM v praxi
Předplacený zdroj  Journal Citation Reports  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – JCR poskytuje statistické informace o časopisech na základě citačních dat
Předplacený zdroj  JSTOR  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Digitální archiv zpřístupňující plné texty vybraných vědeckých časopisů.
Předplacený zdroj  Karger eBooks  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Kolekce e-knih z nakladatelství Karger. Zahrnuje především medicínu.
Předplacený zdroj  Karger Online Journals & Archive  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Kolekce online titulů časopisů z nakladatelství Karger. Zahrnuje především medicínu.
Předplacený zdroj  Kluwer Arbitration  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – právnická databáze materiálů pro studium problematiky mezinárodních arbitráží
Předplacený zdroj  Kluwer Law Online Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Kluwer Law Online Journals je kolekce plnotextových časopisů z oblasti práva.
Předplacený zdroj  KSI e-book  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Korejská databáze, která obsahuje tisíce elektronických knih.
Předplacený zdroj  L'Année philologique [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]
Předplacený zdroj  Legal Source [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Významná databáze z oblasti práva, která obsahuje více jak 1100 fulltextových časopisů a celkem 2.2 milionu záznamů.
Volně dostupný zdroj  Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) [EBSCOhost]  [přímý přístup] Free  – Bibliografická databáze pro oblast informační vědy a knihovnictví.
Předplacený zdroj  Library Press Display  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – přes 2100 novin časopisů z 90 zemí v 45 jazycích.
Zkušební zdroj  Lippincott Procedures  [přímý přístup] Free-trial  – Plnotextová a multimediální databáze pro ošetřovatelské specializace
Předplacený zdroj  Lippincott, Williams & Wilkins Journals Collection [Ovid]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Kolekce důležitých časopisů z medicíny od nakladatelství Lippincott Williams and Wilkins (LWW)
Předplacený zdroj  Literature Online [ProQuest]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Online knihovna s díly anglické a americké poezie,dramaty a prózou; deníky v plném znění a další klíčové zdroje kritik a odkazů.
Předplacený zdroj  Literature Resource Center  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Biografické, bibliografické a kontextové informace k více jak 145 000 autorům.
Volně dostupný zdroj  LIVIVO  [přímý přístup] Free  – Vyhledávací portál pro oblast přírodních věd.
Volně dostupný zdroj  Manuscriptorium  [přímý přístup] Free  – Digitální knihovna historických dokumentů.
Předplacený zdroj  MathSciNet  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Bibliografická databáze z oblasti matematiky, vychází z Mathematical Reviews (zal. 1940), obsahuje záznamy a recenze z více jak 1 800 časopisů, sborníků a knih.
Předplacený zdroj  Max Planck Encyclopedia of Public International Law Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Zdroj obsahuje 1 700 hesel, které se zabývají mezinárodním kriminálním právem, mezinárodními urovnáními sporů, pracovními zákony, zákony o ochraně přírody a dalšími.
Předplacený zdroj  McGraw-Hill - e-knihy - vlastní výběr  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Výběr titulů e-knih od nakladatelství McGraw-Hill.
Předplacený zdroj  MEDLINE Complete [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Nejobsáhlejší plnotextové kolekce předních časopisů a dalších publikací pro biomedicínský výzkum.
Předplacený zdroj  MEDLINE [Ovid]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Bibliografická lékařská databáze.
Volně dostupný zdroj  Mezinárodní databáze hudebních pramenů RISM  [přímý přístup] Free  – Katalog písemných hudebních pramenů a rukopisů.
Předplacený zdroj  Micromedex  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Faktografická a bibliografická databáze z oboru farmakologie a příbuzných oborů.
Předplacený zdroj  Nature  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Časopisy Springer Nature
Předplacený zdroj  New Palgrave Dictionary of Economics Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Online referenční zdroj pro studium ekonomie obsahuje plné texty 8 svazků tištěné verze.
Předplacený zdroj  Newton MediaSearch  [vzdálený přístup (EZproxy)]  – MediaSearch - on-line vyhledávání v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice.
Předplacený zdroj  Newton Media tematický MONITORING  [vzdálený přístup (EZproxy)]  – Každodenní monitoring českých médií na téma médií
Volně dostupný zdroj  OAPEN  [přímý přístup] Free  – Volně dostupné recenzované knihy z oblasti (nejen) humanitních a sociálních věd.
Předplacený zdroj  OECD iLibrary  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Socio-ekonomická statistická data a analýzy členských zemí OECD formou fulltextových databází, knih, periodik, tabulek a grafů.
Volně dostupný zdroj  Oficiální dokumenty OSN (ODS)  [přímý přístup] Free  – Elektronický archiv dokumentů publikovaných Spojenými národy
Volně dostupný zdroj  Online-Catalogue of the Library of Institute for Theology and Peace  [přímý přístup] Free  – Bibliografická databáze zaměřená širokospektrálně na oblast míru a teologické etiky, filozofie, politologie, sociologie a mezinárodního práva.
Předplacený zdroj  Online Egyptological Bibliography (OEB)  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]
Volně dostupný zdroj  OpenAIRE  [přímý přístup] Free  – Agregátor otevřeného obsahu z evropských vědeckých repozitářů a časopisů.
Předplacený zdroj  Open Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Přes 205.000 e-knih k vypůjčení
Zkušební zdroj  Ovid Emcare  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free-trial  – Databáze zaměřená na ošetřovatelství, zdravotnické a pečovatelské profese
Předplacený zdroj  OvidSP  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Vyhledávací rozhraní firmy Ovid, které zprostředkovává přístup k mnoha bibliografickým databázím, plným textům e-časopisů i e-knih.
Předplacený zdroj  Oxford English Dictionary Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Online verze výkladového slovníku OED
Předplacený zdroj  Oxford Handbooks Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Oxford Handbooks nabízí autoritativní a aktuální přehledy vývoje a výzkumu ve 14 oborech. Přístup je možný do kolekce Law, která přináší přes 1300 článků a 30 příruček z různých oblastí práva.
Předplacený zdroj  Oxford Journals - Full Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Online časopisy vydavatelství Oxford University Press
Předplacený zdroj  Oxford Medical Handbooks Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Kolekce elektronických knih nakladatelství Oxford University Press.
Volně dostupný zdroj  Persée  [přímý přístup] Free  – Digitální archiv francouzských časopisů z oboru sociálních a humanitních věd.
Předplacený zdroj  Political Science Complete [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Databáze Political Science Complete (PSC) obsahuje plné texty více než 480 publikací a kompletní indexování a abstrakty více než 800 periodik.
Metazdroj  Portál elektronických časopisů Univerzity Karlovy  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Seznamy online časopisů přístupných na Univerzitě Karlově.
Metazdroj  Portál elektronických knih Univerzity Karlovy  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Seznamy e-knih knih přístupných na Univerzitě Karlově.
Předplacený zdroj  Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Kvalitní články ze všech oborů biologie i věd souvisejících.
Předplacený zdroj  Proquest  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Jednotné rozhraní pro přístup k databázím Proquest
Předplacený zdroj  ProQuest Central  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – ProQuest Central je multioborová databáze indexující tisíce odborných i populárně naučných časopisů, novin a dalších dokumentů.
Předplacený zdroj  PsycARTICLES [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Plnotextová databáze od American Psychological Association pro oblast psychologie. Zahrnuje články z 63 časopisů publikovaných APA.
Předplacený zdroj  PsycINFO [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – PsycINFO je databáze American Psychological Association z oblasti psychologie a souvisejících oborů. Zahrnuje citace z časopisů, kapitoly z knih, knihy a dizertační práce.
Volně dostupný zdroj  Psychologie.cz  [přímý přístup] Free  – Portál se zaměřením na psychologii.
Volně dostupný zdroj  PubMed  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)] Free  – Rozhraní pro přístup k biomedicínské databázi MEDLINE.
Volně dostupný zdroj  RAMBI (The Index of Articles on Jewish Studies)  [přímý přístup] Free  – Bibliografická databáze zahrnující problematiku židovství a státu Israel. Zahrnuje články i v hebrejštině a jidiš.
Předplacený zdroj  RDA Toolkit  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Online sada nástrojů pro práci s katalogizačními pravidly RDA: Resource Description and Access
Předplacený zdroj  Reaxys  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Reaxys v sobě kombinuje obsah tří prestižních databází CrossFire Beilstein, CrossFire Gmelin a Patent Chemistry Database.
Předplacený zdroj  Regional Business News [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Denně aktualizované plné texty regionálních obchodních publikací USA a Kanady
Volně dostupný zdroj  RePEc (Research Papers in Economics)  [přímý přístup] Free  – Digitální knihovna zaměřená na ekonomii a příbuzné obory.
Volně dostupný zdroj  Repozitáře  [] Free  – Digitální repozitáře na UK
Volně dostupný zdroj  Repozitář LINDAT / CLARIN  [přímý přístup] Free  – Repozitář lingvistických dat a nástrojů umožňující prohledávání, stahování a ukládání dat
Volně dostupný zdroj  Repozitář závěrečných prací  [přímý přístup] Free  – Repozitář závěrečných prací obhájených na Univerzitě Karlově po roce 2006
Předplacený zdroj  Royal Society of Chemistry  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Databáze periodik z oblasti chemie vydávaných nakladatelstvím Royal Society of Chemistry
Předplacený zdroj  SAGE Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Časopisy nakladatelství Sage
Předplacený zdroj  SAGE Knowledge - výběr titulů  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Kolekce referenčních příruček vydavatelství SAGE pokrývající hlavně oblast politických věd a mezinárodních vztahů, ale i dalších oborů.
Předplacený zdroj  ScienceDirect - Freedom collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Science Direct zprostředkovává plné texty članků z časopisů vydavatelství Elsevier.
Předplacený zdroj  ScienceDirect - Handbooks in Economics  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Referenční příručky pro oblast ekonomie
Volně dostupný zdroj  SCOAP3 repository  [přímý přístup] Free  – repozitář SCOAP3 přináší open access články z oblasti jaderné a subjaderné fyziky
Předplacený zdroj  Scopus  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Scopus je citační a abstraktová databáze výzkumné literatury a kvalitních webových zdrojů.
Předplacený zdroj  Screen Studies Collection [ProQuest]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Referenční zdroj pro filmové umění.
Předplacený zdroj  SIAM Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Recenzované časopisy z oblasti aplikované matematiky a počítačové vědy.
Předplacený zdroj  Siku Quanshu  []  – Čínská encyklopedie.
Volně dostupný zdroj  Social Science Research Network (SSRN)  [přímý přístup] Free  – Brána k informačním zdrojům pro oblast sociálních věd.
Předplacený zdroj  SocINDEX with Full Text [EbscoHost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Databáze pro oblast sociologie. Nabízí přístup k fulltextům 397 hlavních časopisů s retrospektivou od r. 1908, a dalším 150 titulům z oboru, monografiím, konferenčním materialům atd.
Předplacený zdroj  SPORTDiscus with Full Text [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Bibliografická databáze zaměřená na oblast sportu, zdraví a tělesné kondice, včetně plných textů.
Předplacený zdroj  SpringerLink  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – SpringerLink zprostředkovává přístup k plným textům vědeckých časopisů, knižních edic, knih a referenčních děl z oblasti vědy, techniky a lékařství vydávaných vydavatelstvím Springer a dceřinými společnostmi.
Předplacený zdroj  Synthesis Lecture on Artificial Intelligence and Machine Learning  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Edice přednášek z oblasti umělé inteligence a strojového učení
Předplacený zdroj  Taylor & Francis Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Tři kompletní kolekce renomovaného nakladatelství Taylor & Francis: Social Science & Humanities Library, Science & Technology Library a Medical Library
Volně dostupný zdroj  Teacher Reference Center (TRC) [EBSCOhost]  [přímý přístup] Free  – Bibliografická databáze pro oblast výchovy a vzdělávání.
Předplacený zdroj  The Chicago Manual of Style Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Manuál citačního stylu
Volně dostupný zdroj  The Chinese Christian Texts Database (CCT-Database)  [přímý přístup] Free  – Databáze primárních a sekundárních zdrojů na téma kontaktů mezi Evropou a Čínou.
Volně dostupný zdroj  The Merck Manuals  [přímý přístup] Free  – Jedna z nejvýznamnějších lékařských příruček online.
Předplacený zdroj  Thesaurus Linguae Graecae  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Databáze antické řecké literatury.
Předplacený zdroj  Thieme MedOne Education  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Kolekce titulů e-knih (atlasů a učebnic) od nakladatelství Thieme.
Volně dostupný zdroj  TOXNET  [přímý přístup] Free  – Volně dostupný portál databází s toxikologickými informacemi a literaturou.
Předplacený zdroj  Ulrichsweb  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Databáze poskytuje detailní bibliografické informace o všech periodicích, ročenkách, nepravidelných publikacích a dalších titulech z celého světa s ISSN
Předplacený zdroj  UpToDate  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – UpToDate poskytuje rychlé odpovědi na klinické otázky a poskytuje doporučení k léčbě a péči o pacienta.
Metazdroj  Vyhledávač UKAŽ  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Discovery služba Knihovny UK
Předplacený zdroj  Web of Science  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Společná platforma pro Web of Science Core Collection a Journal Citation Reports.
Předplacený zdroj  Westlaw  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Právnická databáze pro rychlou vyhledávací službu o právu v západních zemích.
Předplacený zdroj  Wiley Online Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – zprostředkovává přístup k plným textům vědeckých časopisů, knih, knižních edic a referenčních děl z oblasti vědy a lékařství
Předplacený zdroj  World Scientific – Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – Přístup k vybraným časopisům z vydavatelství World Scientific Publishing
Předplacený zdroj  zbMATH  [přímý přístup]  – Bibliografická databáze z oblasti matematiky, aplikované matematiky a historie matematiky.
Předplacený zdroj  Zoological Record [EBSCOhost]  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – Databáze z oblasti moderní zoologie, biologie a biomedicíny
Citační manažer  Zotero  [přímý přístup]  – Referenční manažer. Volně dostupný nástroj pro správu citací.
Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
TOP - nahoru