Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž

Vyhledávač UKAŽ je dostupný na adrese na ukaz.cuni.cz.

Na PEZ indikujeme podporu pro vyhledávač pomocí ikonek u každého z EIZ:

podporován
Indexována je většina plných textů nebo metadat.
nepodporován
Indexována není ani většina metadat.

Podrobnosti k Vyhledávači naleznete na stránkách Knihovny UK.

Výpis zdrojů neindexovaných ve službě UKAŽ (EDS)
Volně dostupný zdroj  LIVIVO
Licencovaný zdroj  OvidSP
Licencovaný zdroj  Reaxys
Licencovaný zdroj  zbMATH
Free-trial zdroj  ZEDHIA
Legenda:
Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj
Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Free-trial zdroj – Free-trial zdroj
Metazdroj – Metazdroj
Lokální zdroj – Lokální zdroj