Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž

Vyhledávač UKAŽ je dostupný na adrese na ukaz.cuni.cz.

Na PEZ indikujeme podporu pro vyhledávač pomocí ikonek u každého z EIZ:

podporován
Indexována je většina plných textů nebo metadat.
nepodporován
Indexována není ani většina metadat.

Podrobnosti k Vyhledávači naleznete na stránkách Knihovny UK.

V UKAŽ nejsou podporovány následující licencované zdroje: