Aktuality

11.12.2009
Volně dostupné e-časopisy vydávané na UK
V Portálu elektronických časopisů přibyla kolekce "Charles University in Prague Journals", která obsahuje 11 online přístupných titulů vydávaných na UK. Kolekci naleznete ve všech fakultních a katederních portálech SFX na UK.
Vložil: Michael Zach