Aktuality

3.2.2009
Plánované zkušební přístupy pro FF UK

Katedra psychologie FF UK vyjednává zkušební přístup k databázím od EBSCO od 1.3.2009 na dobu 2-3 měsíců. Bude se jednat o databáze:

Education research complete - pro FF UK a PedF
Literary reference center - pro FF UK
MLA International Bibliography - pro FF UK