Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy
 

e-zdroje
e-časopisy
e-knihy
články
repozitář
Vyhledávání v elektronických zdrojích:
Rozšířené vyhledávání
Vyhledávání v elektronických zdrojích:
Rozšířené vyhledávání
Vyhledávání elektronických časopisů dostupných na UK:
Nápověda k fakultním portálům e-časopisů
Vyhledávání elektronických knih dostupných na UK:
Nápověda k fakultním portálům e-knih
Vyhledávání v elektronických článcích:
Federativní vyhledávač Metalib
Vyhledávání vysokoškolských kvalifikačních aj. prací na UK (do r. 2006):
Digitální repozitář UK; kvalif. práce obhájené po r. 2006 dostupné zde
e-zdroje podle: abecedy| instituce| oborů| trialů| volných zdrojů
 • Ovid
 • EbscoHOST
 • ProQuest
 • Wiley Online Library
 • Elsevier SciVerse
 • Web of Knowledge
 • ebrary
 • Jstor
 • Springer
 • Oxford University Press
 • Taylor & Francis
 • Sage
O portálu:
Portál elektronických informačních zdrojů UK zpřístupňuje elektronické informace pro vědu, výzkum a výuku dostupné na UK. Zdroje se rozlišují na:
 • zdroje licencované – zdroje, u kterých UK uzavřela licenční smlouvu s dodavatelem. Přístup mají pouze zaměstnanci a studenti UK
 • zkušební přístupy (trials) – zdroje určené k vyzkoušení na dobu určitou
 • zdroje volné – využívání není vázáno žádnou licenční smlouvou
Upozornění
Podle příslušných licenčních smluv je zakázano využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UK!


Test rychlosti připojení: CESNET (IP v4) - CESNET (IP v6)